• مجتمع آموزشی اميربهادر :

          تهران، پایین تر از میدان ولی عصر(عج)،بعد از سفارت عراق،بن بست صدف،پلاک 10

         تلفن: 88919021 الی 34                                              

                  88911560 الی 68    

  • انتشارات بهادران وابسته به موسسه فرهنگی - هنری اميربهادر :

         تلفن: 77512486 الی 89                                                     

Amirbahador Educational Complex

10 Sadaf Lane,
Next to Ministry of Justice,
Off Valiasr Square,
1416783683
Tehran-Iran

Tel: +9821-88919021

                

         W W W . A M I R B A H A D O R . C O M

         info@amirbahador.com

    ساعات کار موسسه :

        صبح: 7:30 الی 13:00 - بعد از ظهر: 14:00 الی 20:30

==========================================================================

>>>>>> برای مشاهده بزرگتر کروکی اینجا کلیک کنید <<<<<<

                     

 

 

Amirbahador Institute, Copyright, mestamp" S-Type="REGENERATED" S-Format="%B, %Y" startspan -->June, 2015, All Rights Reserved