تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات       12:159:00دوشنبه0400000 10 20تافلSpeakingکارگاه مهارت1398/11/07
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0885000 20 64Pre - TOEFL 11398/11/12
توضیحات       19:1516:00یکشنبه0400000 10 20تافلWritingکارگاه مهارت1398/11/13
توضیحات       19:1516:00سه شنبه0400000 10 20تافلSpeakingکارگاه مهارت1398/11/15
توضیحات    19:1516:00یکشنبه19:1516:00سه شنبه01380000 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/11/15
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01152000 25 64Pre - TOEFL 21398/11/19
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00شنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/11/19
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01380000 25 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/01/28


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود