تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0720000 17 0 72Pre - TOEFL1396/05/07
توضیحات    16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه0750000 17 3 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/05/09
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 17 14 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/05/15
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/13
توضیحات       16:0009:00پنج شنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/16
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/19
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0720000 17 17 72Pre - TOEFL1396/06/26


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود