تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01380000 27 24 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/07/11
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01152000 27 24 64Pre - TOEFL 21398/07/13
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01380000 20 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/07/14
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0885000 20 20 64Pre - TOEFL 11398/08/18
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00شنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/08/25
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01152000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21398/09/02
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/09/07
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/09/24


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود