تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه0850000 17 15 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/02/03
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0740000 17 17 64Pre - TOEFL 11397/02/08
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0820000 17 15 64Pre - TOEFL 21397/02/15
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0850000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/02/16
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0850000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/02/20


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود