تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00شنبه01650000 15 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/07/12
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01380000 15 64Pre - TOEFL 21399/07/19
توضیحات       19:1516:00یکشنبه0400000 10 16تافلSpeakingکارگاه مهارت1399/07/20
توضیحات       19:1516:00سه شنبه0400000 10 16تافلWritingکارگاه مهارت1399/07/22
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01650000 15 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/07/24
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01650000 15 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/07/27
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01050000 15 64Pre - TOEFL 11399/08/10
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00شنبه01650000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/09/22


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود