تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0850000 30 25 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/03/05
توضیحات 16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه16:4513:30شنبه20740000 20 17 64Pre - TOEFL 11397/03/19
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0820000 30 25 64Pre - TOEFL 21397/03/20
توضیحات    16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه20850000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/03/28
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0850000 30 27 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/03/31
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0820000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21397/04/02
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0850000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/04/03
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0740000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11397/04/09


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود