تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه01650000 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/04/22
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00شنبه01650000 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/04/28
توضیحات       20:1517:00یکشنبه0400000 10 16تافلSpeakingکارگاه مهارت1399/04/29
توضیحات       20:1517:00سه شنبه0400000 10 16تافلWritingکارگاه مهارت1399/04/31
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه01380000 20 64Pre - TOEFL 21399/05/11
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01650000 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/06/06


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود