تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    15:4512:30سه شنبه15:4512:30یکشنبه0750000 5 0 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/07/02
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/07/16
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0720000 17 14 72Pre - TOEFL1396/07/17
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/08/01
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/08/25


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود