تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات       16:0009:30پنج شنبه0750000 17 0 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/02/07
توضیحات 15:4512:30چهارشنبه15:4512:30دوشنبه15:4512:30شنبه0720000 17 3 72Pre - TOEFL1396/02/09
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 17 9 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/02/10
توضیحات       20:1513:45سه شنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/02/26
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0720000 غیر فعال 72Pre - TOEFL1396/03/06
توضیحات    20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0750000 17 11 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/06
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/21
توضیحات    16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/22
توضیحات    16:4513:30دوشنبه16:4513:30شنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/10
توضیحات    16:4513:30سه شنبه16:4513:30یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/11


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود