تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0720000 17 0 72Pre - TOEFL1396/03/06
توضیحات    20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0750000 16 3 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/06
توضیحات       20:1513:45سه شنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/16
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/21
توضیحات 16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه16:4513:30شنبه0720000 17 17 72Pre - TOEFL1396/03/27
توضیحات    16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/29
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/18


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود