تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01150000 25 24 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/02/05
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0740000 20 18 64Pre - TOEFL 11398/02/07
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0960000 20 18 64Pre - TOEFL 21398/02/07
توضیحات    20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه01150000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/02/14
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه01150000 20 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/02/30


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود