تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0885000 20 64Pre - TOEFL 11399/01/23
توضیحات       19:1516:00سه شنبه0400000 10 20تافلSpeakingکارگاه مهارت1399/01/26
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01380000 25 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/01/28
توضیحات       12:1509:00دوشنبه0400000 10 16تافلSpeakingکارگاه مهارت1399/02/01
توضیحات       20:1517:00یکشنبه0400000 10 16تافلSpeakingکارگاه مهارت1399/02/07
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/02/08
توضیحات       20:1517:00سه شنبه0400000 10 16تافلWritingکارگاه مهارت1399/02/09
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00شنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/02/20


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود