تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0750000 17 14 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/11/15
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0750000 17 9 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/11/19
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0720000 17 16 64Pre - TOEFL1396/12/05
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/12/07


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود