تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01050000 15 64Pre - TOEFL 11399/11/04
توضیحات       19:1516:00یکشنبه0400000 10 16تافلSpeakingکارگاه مهارت1399/11/05
توضیحات       19:1516:00سه شنبه0400000 10 16تافلWritingکارگاه مهارت1399/11/07
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00شنبه01650000 15 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/11/11


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود