تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01150000 21 0 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/10/27
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0960000 20 18 64Pre - TOEFL 21397/11/13
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0740000 20 14 64Pre - TOEFL 11397/11/13
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01150000 20 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/11/28
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0740000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11397/12/04


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود