تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01150000 20 13 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/09/11
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه01150000 20 19 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/09/19
توضیحات 19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه19:1516:00چهارشنبه0960000 30 27 64Pre - TOEFL 21397/09/21
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0740000 20 20 64Pre - TOEFL 11397/09/24
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01150000 20 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/10/20
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0960000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21397/10/29
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0740000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11397/11/06
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01150000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/11/07
توضیحات    19:1516:00دوشنبه19:1516:00چهارشنبه01150000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/11/24


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود