تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0850000 25 23 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/05/14
توضیحات    16:4513:30شنبه16:4513:30دوشنبه20820000 25 18 64Pre - TOEFL 21397/05/15
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0850000 25 23 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/05/18
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0740000 20 18 64Pre - TOEFL 11397/06/03
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0820000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21397/06/03
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0850000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/06/04
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0850000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/06/19
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0820000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21397/07/14
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0740000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11397/07/14
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0850000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/07/19


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود