تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0885000 20 10 64Pre - TOEFL 11398/04/29
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه01380000 20 7 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/04/30
توضیحات    16:4513:30سه شنبه16:4513:30یکشنبه201380000 20 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/05/13
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه01152000 30 30 64Pre - TOEFL 21398/05/26
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0885000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11398/06/09
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/06/11
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01380000 30 30 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/06/21


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود