This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From Dec 2021 Through Jun 2022
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2021/12/02 09:12
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Seats Available Remarks color
1 TOEFL iBT Nov 27, 21 09:00 شنبه 1400/09/06 16 20 17 19 21 12 Delivered with 93 test takers 1
2 TOEFL iBT Nov 28, 21 09:00 یک شنبه 1400/09/07 14 18 15 17 18 23 Delivered with 82 test takers 1
3 TOEFL iBT Dec 04, 21 09:00 شنبه 1400/09/13 18 19 21 20 16 11 2
4 TOEFL iBT Dec 04, 21 14:00 شنبه 1400/09/13 17 InActive InActive InActive 17 71 Afternoon Adminstration 3
5 TOEFL iBT Dec 11, 21 09:00 شنبه 1400/09/20 21 21 19 InActive 5 39 2
6 TOEFL iBT Dec 11, 21 14:00 شنبه 1400/09/20 21 5 InActive InActive 15 64 Afternoon Administration 3
7 TOEFL iBT Dec 18, 21 09:00 شنبه 1400/09/27 21 8 21 InActive 21 34 2
8 TOEFL iBT Dec 18, 21 14:00 شنبه 1400/09/27 21 InActive InActive InActive 21 63 Afternoon Administration 3
9 TOEFL iBT Dec 19, 21 09:00 یک شنبه 1400/09/28 21 InActive 17 5 20 42 2
10 TOEFL iBT Jan 08, 22 09:00 شنبه 1400/10/18 12 3 2 InActive InActive 88 4
11 TOEFL iBT Jan 08, 22 14:00 شنبه 1400/10/18 14 0 1 InActive InActive 90 Afternoon Administration 3
12 TOEFL iBT Jan 15, 22 09:00 شنبه 1400/10/25 10 2 0 InActive InActive 93 2
13 TOEFL iBT Jan 15, 22 14:00 1400/10/25 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
14 TOEFL iBT Jan 22, 22 09:00 شنبه 1400/11/02 15 InActive InActive InActive InActive 90 2
15 TOEFL iBT Jan 22, 22 14:00 1400/11/02 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
16 TOEFL iBT Jan 29, 22 09:00 1400/11/09 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
17 TOEFL iBT Jan 29, 22 14:00 1400/11/09 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
18 TOEFL iBT Feb 12, 22 09:00 شنبه 1400/11/23 4 0 0 InActive 1 100 2
19 TOEFL iBT Feb 12, 22 14:00 شنبه 1400/11/23 3 InActive 0 InActive InActive 102 Afternoon Administration 3
20 TOEFL iBT Feb 19, 22 09:00 شنبه 1400/11/30 17 0 InActive InActive 1 87 2
21 TOEFL iBT Feb 19, 22 14:00 1400/11/30 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
22 TOEFL iBT Mar 05, 22 09:00 شنبه 1400/12/14 15 InActive 2 1 InActive 87 2
23 TOEFL iBT Mar 05, 22 14:00 شنبه 1400/12/14 1 InActive InActive InActive InActive 104 Afternoon Administration 3
24 TOEFL iBT Mar 06, 22 09:00 1400/12/15 یکشنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
25 TOEFL iBT Mar 12, 22 09:00 1400/12/21 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 4
26 TOEFL iBT Mar 12, 22 14:00 1400/12/21 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
27 TOEFL iBT Mar 26, 22 09:00 1401/01/06 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
28 TOEFL iBT Mar 26, 22 14:00 1401/01/06 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
29 TOEFL iBT Apr 03, 22 09:00 یک شنبه 1401/01/14 5 InActive InActive InActive InActive 100 2
30 TOEFL iBT Apr 09, 22 09:00 1401/01/20 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 4
31 TOEFL iBT Apr 09, 22 14:00 1401/01/20 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
32 TOEFL iBT Apr 23, 22 09:00 1401/02/03 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
33 TOEFL iBT Apr 23, 22 14:00 1401/02/03 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
34 TOEFL iBT Apr 30, 22 09:00 1401/02/10 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
35 TOEFL iBT Apr 30, 22 14:00 1401/02/10 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
36 TOEFL iBT May 21, 22 09:00 1401/02/31 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
37 TOEFL iBT May 21, 22 14:00 1401/02/31 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
38 TOEFL iBT May 29, 22 09:00 1401/03/08 یکشنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
39 TOEFL iBT Jun 04, 22 09:00 1401/03/14 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 4
40 TOEFL iBT Jun 04, 22 14:00 1401/03/14 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
41 TOEFL iBT Jun 11, 22 09:00 1401/03/21 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
42 TOEFL iBT Jun 11, 22 14:00 1401/03/21 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
43 TOEFL iBT Jun 25, 22 09:00 1401/04/04 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
44 TOEFL iBT Jun 25, 22 14:00 1401/04/04 شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
45 TOEFL iBT Jun 26, 22 09:00 1401/04/05 یکشنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 : این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس ایمیل toefl@ETS.ORG ارسال نمایند.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1410مانده ظرفیت

17آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

1265مانده ظرفیت

48 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

1381مانده ظرفیت

27آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم