This page displays the list of GRE General administrations in which this center is scheduled to participate From Feb 2023 Through Jun 2023
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2023/02/08 19:46
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 GRE General Feb 07, 23 10:00 سه شنبه 1401/11/18 18 5 InActive InActive InActive 19 Delivered with 23 Test Takers 1
2 GRE General Feb 14, 23 10:00 سه شنبه 1401/11/25 21 10 5 InActive InActive 27 2
3 GRE General Feb 23, 23 10:00 پنجشنبه 1401/12/04 21 InActive InActive InActive InActive 0 4
4 GRE General Mar 09, 23 10:00 پنجشنبه 1401/12/18 InActive InActive InActive 12 InActive 9 2
5 GRE General Apr 05, 23 10:00 چهارشنبه 1402/01/16 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
6 GRE General Apr 13, 23 10:00 پنجشنبه 1402/01/24 InActive 5 InActive InActive InActive 16 2
7 GRE General Apr 19, 23 10:00 چهارشنبه 1402/01/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
8 GRE General May 18, 23 10:00 پنجشنبه 1402/02/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
9 GRE General May 24, 23 10:00 چهارشنبه 1402/03/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
10 GRE General Jun 08, 23 10:00 پنجشنبه 1402/03/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
11 GRE General Jun 13, 23 10:00 سه شنبه 1402/03/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
12 GRE General Jun 20, 23 10:00 سه شنبه 1402/03/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
13 GRE General Jun 29, 23 10:00 پنجشنبه 1402/04/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 :این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس gre@ETS.ORG ارسال نمایید.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1681مانده ظرفیت

23آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

326مانده ظرفیت

28 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

52مانده ظرفیت

6آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم