قیمت خدمات

قیمت

ووچر آزمون اصلی TOEFL iBT

ووچر یک کد ثبت نام منحصر به فرد می باشد

در حال حاضر ووچر برای ارائه موجود نمیباشد

تقاضای خرید ووچر به موسسه ETS ارسال شده و به زودی پس از دریافت در سیستم ارائه خواهد شد.

خرید ووچر غیرفعال

2,150,000

تغییر تاریخ آزمون اصلی TOEFL iBT

از طریق حساب ارزی موسسه صورت می پذیرد

دریافت اطلاعات ETS داوطلب الزامی است

حداقل 5 روز مانده به زمان آزمون اقدام نمایید

مورد استفاده برای کسانی که به کارت های بین المللی دسترسی ندارند

تغییر تاریخ سفارش دهید

750,000

ارسال کارنامه آزمون TOEFL iBT

به ازای ارسال هر کارنامه به دانشگاه انتخابی

دریافت اطلاعات ETS داوطلب الزامی است

در صورتیکه علاوه بر 4دانشگاه رایگان نیاز به ارسال کارنامه داشتید

مورد استفاده برای کسانی که به کارت های بین المللی دسترسی ندارند

ارسال کارنامه سفارش دهید

6,450,000

ووچر آزمون اصلی GRE

ووچر یک کد ثبت نام منحصر به فرد می باشد

تاریخ اعتبار حداکثر یک ساله

مختص ثبت‌نام در كلیه مراكز آزمون مجاز درایران

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید ووچر سفارش دهید

1,800,000

تغییر تاریخ آزمون اصلی GRE

از طریق حساب ارزی موسسه صورت می پذیرد

دریافت اطلاعات ETS داوطلب الزامی است

حداقل 5 روز مانده به زمان آزمون اقدام نمایید

مورد استفاده برای کسانی که به کارت های بین المللی دسترسی ندارند

تغییر تاریخ سفارش دهید

990,000

ارسال کارنامه آزمون TOEFL iBT

به ازای ارسال هر کارنامه به دانشگاه انتخابی

دریافت اطلاعات ETS داوطلب الزامی است

در صورتیکه علاوه بر 4دانشگاه رایگان نیاز به ارسال کارنامه داشتید

مورد استفاده برای کسانی که به کارت های بین المللی دسترسی ندارند

ارسال کارنامه سفارش دهید

آزمون آزمایشی

420,000

ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

به منظور آشنایی داوطلب با سوالات و محیط آزمون اصلی

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید ووچر سفارش دهید

آزمون آزمایشی

756,000

بسته ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

بسته دو تایی ووچر آزمون آزمایشی با 10 درصد تخفیف

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید بسته سفارش دهید

آزمون آزمایشی

1,428,000

بسته ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

بسته چهار تایی ووچر آزمون آزمایشی با 15 درصد تخفیف

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید بسته سفارش دهید

آزمون آزمایشی

2,016,000

بسته ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

بسته شش تایی ووچر آزمون آزمایشی با 20 درصد تخفیف

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید بسته سفارش دهید