قیمت خدمات

16,300,000

ووچر آزمون اصلی TOEFL iBT

ووچر یک کد ثبت نام منحصر به فرد می باشد

تاریخ اعتبار حداکثر یک ساله

مختص ثبت‌نام در كلیه مراكز آزمون مجاز درایران

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید ووچر سفارش دهید

13,000,000

ووچر آزمون اصلی GRE

ووچر یک کد ثبت نام منحصر به فرد می باشد

تاریخ اعتبار حداکثر یک ساله

مختص ثبت‌نام در كلیه مراكز آزمون مجاز درایران

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید ووچر سفارش دهید

آزمون آزمایشی

680,000

ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

به منظور آشنایی داوطلب با سوالات و محیط آزمون اصلی

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید ووچر سفارش دهید

آزمون آزمایشی

1,224,000

بسته ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

بسته دو تایی ووچر آزمون آزمایشی با 10 درصد تخفیف

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید بسته سفارش دهید

آزمون آزمایشی

2,312,000

بسته ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

بسته چهار تایی ووچر آزمون آزمایشی با 15 درصد تخفیف

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید بسته سفارش دهید

آزمون آزمایشی

3,060,000

بسته ووچر آزمون آزمایشی TOEFL iBT

بسته شش تایی ووچر آزمون آزمایشی با 25 درصد تخفیف

تاریخ اعتبار یک ساله

مختص ثبت‌ نام در مجتمع آموزشی امیربهادر

ووچر كاملا محرمانه بوده و قابل عودت نمی‌باشد

خرید بسته سفارش دهید